• Logowanie do konta
 • Zobacz demo
 • Bezpieczeństwo
 • kontakt z nami: 25 755 31 14 bs.adamow@pro.onet.pl

  Aktualności

  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ADAMOWIE

  Adamów, 24.05.2019r.
   
  ZAWIADOMIENIE

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Adamowie działając w oparciu o § 23 statutu BS w Adamowie uprzejmie zawiadamia że  Zebranie Przedstawicieli Banku  odbędzie się w dniu   14 czerwca  2019r. o godz. 9:00 w I terminie i o godz. 9:30 w II terminie w lokalu  Dom Kultury w Woli Gułowskiej  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli  i powitanie uczestników przez  Przewodniczącego  Rady Nadzorczej. 
  2. Wybór Przewodniczącego obrad, Sekretarza, Prezydium, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji ds. odpowiedniości i niezależności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie regulaminu obrad .
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu  BS  za rok 2018, z uwzględnieniem

  danych bilansowych  oraz sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego banku  za rok 2018.

  1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.wraz z oceną stosowania Ładu Korporacyjnego, oceny polityki wynagrodzeń i polityki oceny kwalifikacji Rady i Zarządu.
  2. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady i Zarządu za 2018 r
  3. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań, wystąpienia Gości.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania  rocznego z działalności Zarządu  BS w Adamowie za rok 2018 – uchwała nr 1
  2. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Adamowie za rok 2018- uchwała nr 2
  3. zatwierdzenie  sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Adamowie za rok 2018 – uchwała nr 3
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS w Adamowie – uchwała nr  4,5,6
  5. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej BS Adamowie – uchwała nr  7,8,9,10,11
  6. podziału nadwyżki bilansowej BS w Adamowie za rok 2018 – uchwała nr 12
  7. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej  – uchwała nr 13
  8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką bank  może zaciągnąć – uchwała nr 14
  9. wyboru delegata na zjazd związku rewizyjnego, w którym bank spółdzielczy jest zrzeszony – uchwała nr  15
  10. w sprawie ustanowienia pełnomocników do reprezentowania banku- uchwała nr 16,17,18
  1. dokonania oceny polityki wynagrodzeń pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka banku za 2018 r. – Uchwała nr 19
  2. dokonania oceny stosowania w banku Zasad Ładu Korporacyjnego –uchwała nr 20
  3. przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości – uchwała nr 21
  1. Wolne wnioski.
  2. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków
  3. Zamknięcie obrad.

  Zgodnie z § 24 pkt. 4 statutu Banku na 14 dni przed terminem  Zebrania Przedstawicieli będą wyłożone do wglądu Członków w lokalu Banku:

  • roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, roczne sprawozdanie z działalności Banku, projekty uchwał , protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli .

   

                                                                         Zarząd Banku Spółdzielczego

                                                                                       w Adamowie

  wstecz

  Newsletter

  zapisz się
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych produktach Banku, wpisz powyżej swój adres e-mail
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.